Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών  (Γ.Τ.Θ.Ε.)

    
.5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; background: #FFCC99">